Collabor is groen!

Cleanbits wil zichtbaar maken welk deel van het Internet op groene energie draait. Website-eigenaren kunnen hun website promoten als groen met behulp van het Cleanbits-logo. Door het logo op uw site te plaatsen kunt u een bijdrage leveren aan een groener internet.

Collabor maakt gebruik van de diensten van hostingprovider Strato. Deze dienstverlener is gechecked en groen bevonden en daarom mag Collabor het Cleanbits logo tonen!

Op dit moment zijn de internetproviders samen goed voor de volgende besparingen op CO2 uitstoot:

313 ton CO2 gecompenseerd door 20352 bomen
6201 ton CO2 bespaard door 9842460 kWh in vernieuwbare energie